Waarom zijn wij anders?

We hebben allemaal onze sterke kanten. Ik heb de mijne geperfectioneerd, zodat jij je op de jouwe kunt richten. Neem contact op om te kijken hoe ik je kan helpen.

Onze motivatie


Project DURF! een innovatief project dat jongeren aanmoedigt en activeert om meer betrokkenheid te tonen bij activiteiten en evenementen in de wijken Leidsche Rijn, Vleuten en de Meern. Momenteel wonen er in deze wijken meer dan twaalf duizend jongeren in de leeftijd van twaalf tot vierentwintig jaar. Naar schatting zal dit in 2030 zijn toegenomen tot achttienduizend duizend. Bij het ontstaan van de wijken was de inrichting gericht op gezinnen met jonge kinderen. Nu deze kinderen opgroeien is er weinig aanbod. Zeker voor jongeren wordt er weinig georganiseerd. Met Project DURF! willen we het activiteitenaanbod vergroten en jongeren motiveren om zelf een bijdrage hieraan te leveren. Onze doelgroep bestaat alle jongeren tussen de twaalf en vierentwintig jaar in deze wijken.

 
 Tijdens het contactleggen met jongeren gaan we opzoek naar waar hun passie ligt op het gebied van vrije tijd (sporten, feesten, kunst en cultuur). Vervolgens gaan we deze jongeren stimuleren om iets met deze passie te doen en daarin het voortouw te nemen. Project DURF! gaat uit van de krachten van jongeren. We willen jongeren inspireren en prikkelen om hun talenten te ontwikkelen. In de participatiesamenleving word er steeds meer vrijwillige betrokkenheid bij hun leefomgeving verwacht. Om jongeren te laten participeren is het belangrijk dat zij een stem krijgen en dat ze serieus genomen worden. Jongeren zitten vaak vol met ideeën en hebben andere kijk op het leven dan volwassenen. Door jongeren te enthousiasmeren en te stimuleren kunnen zij van essentiële waarde zijn voor de samenleving. Jongeren hebben de toekomst! 

Project DURF! werkt samen met diverse partners en instellingen uit de wijken waaronder, Wijkbureau Leidsche Rijn, wijkbureau Vleuten-De Meern, Cultuur19, KLUB19 muziekpodium Azatod, Sport Utrecht, VV de Meern, Stichting JOU en verschillende middelbare scholen uit de wijken.